Silný a bohatý kraj
MARIAN JUREČKA

Dáme mladým důvody zůstat
ZDEŇKA BLIŠŤANOVÁ

Jdeme do boje se suchem
HANA VACKOVÁ

Nezradíme seniory a zdravotníky
MARCELA ŠKVAŘILOVÁ

Vyberte nejlepší projekt, jak zlepšit Olomoucký kraj
VÍCE INFORMACÍ >>


S čím jdeme do krajských voleb

Vrátit u nás věci do pořádku znamená hodně práce. Proto jsme se dali dohromady. Spojenci bojují za zodpovědnou, transparentní, protikorupční a neklientelistickou správu Olomouckého kraje. Koalici KDU-ČSL, TOP 09, Zelených a hnutí ProOlomouc tvoří lidé, kteří dělají z kraje dobré místo k životu, ať už pracují ve škole, v ordinaci, ve firmě nebo na radnici, ve Sněmovně či v Senátu. V krajském zastupitelstvu k tomu budou mít možnosti ještě větší.

Spojili jsme se i proto, abychom vyřešili zásadní otázku hospodářské obnovy regionu po epidemii koronaviru. Pomoc nemůže mířit jen k někomu. Peníze, které se drží hlavně v centru kraje, je potřeba dostat také do odlehlých oblastí. I ta nejmenší vesnička musí mít stejná práva jako velká města. Spoléháme přitom i na mladé lidi. Víme, jaké vytvořit podmínky, aby tady chtěli žít s námi.

Chceme takový kraj, který myslí na všechny.

Náš tým

1 - Ing. MARIAN JUREČKA

Dobrý hospodář nežije na dluh. Chci kraj ekonomicky pozvednout, zvýšit zaměstnanost a podpořit oblasti, které jsou kvůli své poloze v nevýhodě.

Pochází z rodiny, která se po generace věnovala zemědělství. Rozhodl se pokračovat v rodinné tradici a přihlásil se na Střední zemědělskou školu v Přerově. Vysokoškolské vzdělání získal na Mendelově univerzitě v Brně – obor rostlinolékařství. Do politiky vstoupil v roce 1999 v barvách KDU-ČSL. Postupná mravenčí práce uvnitř strany mu vynesla post místopředsedy a v roce 2012 i lídra kandidátky KDU-ČSL v Olomouckém kraji. Uspěl, stejně jako v následných volbách do Sněmovny. Přibližně čtyři roky řídil Ministerstvo zemědělství. V lednu 2020 se stal předsedou KDU-ČSL. Hraje na tubu, vystupuje s hudebním tělesem Porta Benefica. Je ženatý a má pět synů. Když může, rád vymění oblek za montérky, pohodlné auto za traktor a vyráží pracovat na pole.

2 - Mgr. Bc. ZDEŇKA BLIŠŤANOVÁ

Chci se zaměřit na propojení všech okresů a dosáhnout toho, aby každá obec v celém regionu, ať už je kdekoli, byla ve vedení Olomouckého kraje vyslyšena a mohla se co nejlépe rozvíjet.

Narodila se ve Staré Červené Vodě na Jesenicku u polských hranic do učitelské rodiny. Vydala se stejnou cestou jako rodiče a po vystudování Univerzity Palackého v Olomouci nastoupila jako učitelka na Základní školu v České Vsi u Jeseníku, kde zůstala přes dvacet let. Posledních sedm let školu vedla. Stabilizovala ji, zastavila pokles počtu žáků a zavedla moderní metody výuky. Když ředitelnu opouštěla, měla škola dvakrát tolik dětí než předtím. V roce 2014 se stala místostarostkou Jeseníku. Zaměřila se hlavně na transparentnost, školství a pomoc seniorům. Ve volbách v roce 2018 ji voliči za práci pro město ocenili. Její hnutí Jeseník srdcem (TOP 09, Zelení a nezávislí kandidáti) tehdy získalo více než 41 procent hlasů a Zdeňka Blišťanová se stala starostkou Jeseníku.

3 - MUDr. MARCELA ŠKVAŘILOVÁ

V kraji se chci zabývat především kvalitou a dostupností zdravotnických služeb, paliativní a domácí hospicové péče.

Narodila se do lékařské rodiny a vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Vždy ji bavil sport, literatura a výtvarné umění. I proto později vedla v Olomouci Galerii V podloubí. Na II. interní klinice pomáhala založit Jednotku intenzivní metabolické péče. Po roce 1989 jí učarovala intervenční kardiologie a významně se zasadila o dostupnost těchto moderních metod pro Olomoučany. Pomáhala také se založením kardiochirurgické kliniky. Je předsedkyní Nadačního fondu Pro srdce Hané, který usiluje o prevenci kardiovaskulárních nemocí. Od roku 2018 působí v olomouckém zastupitelstvu za hnutí ProOlomouc.

4 - Ing. Mgr. HANA VACKOVÁ

Chci prosadit, aby Olomoucký kraj věnoval větší finanční pozornost středním školám, které zřizuje, a ne školám vysokým a soukromým, jak to dělá teď.

Hana Vacková žije dlouhodobě v Olomouci. Pracuje jako středoškolská učitelka na Gymnáziu Olomouc-Hejčín. Zabývá se širšími souvislostmi vzdělávání a věří, že ze současné krize vyjdou učitelé i žáci obrozeni k větší samostatnosti a kreativitě. Na lidech, kteří ji obklopují, si cení hlavně poctivosti, spravedlivosti a pracovitosti. Je spolupředsedkyní Zelených Olomouckého kraje. Dlouhodobě se zajímá o udržitelnou politiku, z této oblasti nejvíce sleduje téma zazelenění obytných budov a opětovné používání šedé vody.

5 - Mgr. IVO SLAVOTÍNEK

Můj osobní cíl práce pro Olomoucký kraj? Aby mladí lidé neměli důvod od nás odcházet. Chci také zajistit tísňovou asistenční službu pro seniory a připravit kraj na stárnutí populace.

Už od studií na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se zaměřuje na problematiku sociální péče o seniory. V roce 1998 se stal ředitelem nového Domu pokojného stáří sv. Anny ve Velké Bystřici. Práci v sociálních službách považuje celý život za svou původní profesi. V dospívání deset let vedl v Prostějově skautský oddíl, je činovníkem Orla. Je ženatý, má dceru Alžbětu. K jeho hlavním zájmům patří nezávislé cestování, autostopem projel Evropu od Islandu po Ukrajinu. V roce 2006 se stal místostarostou města Velká Bystřice a je jím dodnes. Už dvanáct let zasedá v krajském zastupitelstvu. V roce 2016 jako lídr Koalice pro Olomoucký kraj získal celkově druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů.

6 - Mgr. FRANTIŠEK HORÁK

Desátým rokem jsem součástí vedení třítisícového města a svoji práci dělám s plným nasazením. Nerad o sobě mluvím, raději nechávám za sebou dobře odvedenou práci. Získané zkušenosti bych rád uplatnil nejen v našem městě, ale i v celém kraji.

Pochází z rodiny, kde se nikdo nebál tvrdé práce. S rodiči pracoval v zahradnictví, tam se naučil disciplíně. V roce 1992 složil maturitu v oboru elektrotechnika a při zaměstnání vystudoval Fakultu tělesné kultury na Palackého univerzitě v Olomouci. Vždy mu záleželo na tom, aby všichni měli ty nejlepší podmínky pro život nejen v obci a v kraji kde žijí, ale i v celé naší zemi. Proto se zapojil do regionální politiky. V Kostelci na Hané byl nejdříve zastupitelem, v roce 2010 se stal místostarostou města a o šest let později starostou a krajským zastupitelem. Je členem Komise pro mládež a sport na Olomouckém kraji. V KDU-ČSL vykonává pozici předsedy okresního výboru na Prostějovsku a patří také ke krajskému výboru strany v Olomouckém kraji. 

7 - RNDr. ALEŠ JAKUBEC, Ph.D.

Momentální vedení kraje ve mně vzbuzuje velké obavy o naši budoucnost. Kraj je potřeba řídit transparentně a pro jeho obyvatele. K tomu chci přispět.

Po Střední zemědělské škole ve Vyškově zamířil do Olomouce, kde na Univerzitě Palackého vystudoval učitelství tělesné výchovy a biologie. Po ročním pobytu v USA se na univerzitu vrátil. Na Fakultě tělesné kultury přednáší fyziologii, testuje zdatnost sportovců a zabývá se výzkumem v oblasti pohybové aktivity. Působil v akademických senátech. Vždy se zajímal o veřejné dění. Byl zastupitelem v rodné vesnici Výšovice na Prostějovsku. V Olomouci pracoval jako radní i náměstek primátora pro rozvoj města a životní prostředí. Prosadil například zpracování plánu udržitelné městské mobility a zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů. S manželkou vychovávají dceru, které v červnu přibude sourozenec. Volný čas rád tráví aktivně na chalupě, na kole či na horách. V oblibě má i čtení a návštěvu divadla či filharmonie.

8 - Ing. JAN ŠAFAŘÍK

Mým cílem je podpora rozvoje dětí a vzdělávacího systému jako hlavní priority pro budoucnost naší společnosti. A to včetně alternatvních forem.

V mládí se věnoval atletice a dodnes miluje cyklistiku, tenis nebo horské vycházky. Rád si přečte dobrou knihu, což občas vyvažuje jízdou na motorce. Jako vystudovaný ekonom se profesně věnuje marketingu a projektovému řízení v oblasti strojírenství, obranného a bezpečnostního průmyslu. Označuje se za introverta, a proto než něco řekne, má to promyšlené a ví, co chce. Přitahují ho výzvy, a tak dokáže při hrozících konfliktech najít vhodné řešení. S manželkou se těší z tří malých dětí. 

9 - DANIEL ŘEZNÍČEK, M.A.

Kandiduji, abych přispěl k ozdravení naší vysychající krajiny. Chci získat co nejsilnější podporu pro zadržování vody v krajině, výsadby stromořadí a celkového zlepšení zemědělské půdy. Hejtmanství musí vypsat nové programy, které budou zejména obce a zemědělce k těmto opatřením motivovat. Kraj se dnes neangažuje dostatečně.

Vyrůstal v obci Bouzov, do deseti let přímo na hradě. Z tohoto netradičního bydliště si odnesl vášeň pro historii, malebné prostředí Bouzovské vrchoviny ho zase naučilo lásce k přírodě. Po maturitě na Gymnáziu Olomouc-Hejčín odešel do Skotska, kde vystudoval politologii na University of Glasgow. Od svého návratu na Moravu se živí jako překladatel a obchodní zástupce IT firmy. Je pravidelným posluchačem Moravské filharmonie. Rád sportuje, aktivně se věnoval hokeji, fotbalu a kanoistice. Působí v Komisi městské části Olomouc-západ a městské Komisi cestovního ruchu. Je členem krajské rady Zelených. Má pětiletého syna.

10 - Bc. JAN ŽŮREK

Chci pomoci regionální kultuře, aby byla vnímána jako pilíř společnosti, který má zásadní dopad na kvalitu našich životů.

Pochází z Horky nad Moravou. Vystudoval filozofii a divadelní vědu na Univerzitě Palackého v Olomouci a již během studií se podílel na rozvoji občanského sdružení Divadlo Konvikt (později DW7, o.p.s.), kde je poslední dekádu ředitelem. Pracoval jako dramaturg a produkční na festivalech Letní filmová škola v Uherském Hradišti, Divadelní svět Brno a Divadelní Flora, která se za jeho výrazného přispění stala respektovaným mezinárodním festivalem. V současné době se věnuje zejména fungování Divadla na cucky, za což získal i cenu města Olomouce. Jako expert a hodnotitel na divadlo, tanec a export umění do zahraničí spolupracuje s Institutem umění – Divadelním ústavem či Ministerstvem kultury ČR. Působí také jako mentor pro Skautský institut a Nadaci VIA, vyučuje na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého. V oblasti kulturní politiky se angažuje jako místopředseda Asociace nezávislých divadel ČR a člen kulturní komise Statutárního města Olomouce. Je ženatý, má dceru a dva syny.

11 - Mgr. MATOUŠ PELIKÁN

Kraj je potřeba rozhýbat správným směrem. K rozvoji inovací, podpoře podnikatelů a hlavně k okamžitému zahájení realizace opatření k zadržování vody v krajině. Opakující se sucha jsou pro odpovědné lídry kraje velkou výzvou, kde není na co čekat. 

Po zkušenostech s vedením mladých křesťanských demokratů v Olomouckém kraji působil jako zastupitel a předseda klubu zastupitelů KDU-ČSL v Olomouci. Mandát obhájil v roce 2018 a stal se náměstkem primátora. Na starost dostal majetkoprávní oblast, bydlení, dotace a rozvoj konceptu Smart City neboli chytrého města. Spoluzodpovídá za bezchybné čerpání evropských fondů v Olomoucké aglomeraci, která zasahuje podstatnou část kraje. Zasadil se o to, aby bylo možné začít s opravami chrámu sv. Mořice, olomoucké radnice, baziliky na Svatém Kopečku, Národního domu v Prostějově a připravuje se obnova šternberského hradu. Žije v Olomouci, je ženatý a má syna. Sportuje, cestuje a podniká výlety do hor. Působil jako dobrovolník v Ugandě a poskytoval bezplatné právní služby Charitě v Olomouci.

12 - Ing. Mgr. ALEŠ MATYÁŠEK

Hospodaření s vodou a odpady musí být v rukou obcí a měst, zisky z něj mají sloužit k jejich rozvoji. Naše peníze za strategické služby nemohou mizet v zahraničních firmách. Zlepším i spolupráci kraje s kluby, které se věnují práci s dětmi a mládeží.

Po Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově vystudoval odbornou matematiku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po vojně nastoupil v roce 1986 do střediska plavání TJ Gala Prostějov, následně pracoval jako programátor a po sametové revoluci se stal vedoucím výpočetního střediska v Obchodních sladovnách v Prostějově. Od roku 1996 byl 17 let generálním ředitelem společnosti Česko-švýcarská InterInvest Prostějov, která působila v oblasti developingu, obchodu a informatiky. Teď je jednatelem firmy InterInvest Moravia. Od roku 1993 je předsedou Tělovýchovné jednoty Prostějov s více než tisíci členy. Desátým rokem je prostějovským zastupitelem. V komunálních volbách získal druhý nejvyšší počet hlasů. Trénuje žáky Plaveckého oddílu TJ Prostějov a učí na Cyrilometodějském gymnáziu, základní škole a mateřské škole. S manželkou vychoval dvě dcery.

13 - RNDr. JITKA SEITLOVÁ

Olomoucký kraj se propadá mezi nejslabší regiony, chci to změnit. V kraji rozdělované miliardy korun musejí posilovat hospodářství a kvalitu života všech jeho obyvatel. Mými prioritami jsou zdravotní bezpečnost a opatření proti suchu, urychlené dobudování dálniční sítě na Přerovsku a opravy krajských silnic. Je nezbytné nastartovat silný systém soběstačnosti zejména v energetice a produkci potravin. 

Vztah k přírodě, který se formoval v dětství na malém hospodářství prarodičů, se prolíná celým jejím profesním zaměřením. Doktorát přírodních věd získala na univerzitě v Brně, vedla terénní průzkumy a sanace vod, zpracovávala studie pro územní plánování. V roce 1990 byla přijata na Ministerstvo životního prostředí do nových oborů odpadů a EIA, učila na vysokých školách, pracovala v odpadové firmě a řídila referát životního prostředí Okresního úřadu v Přerově. V roce 1996 se stala senátorkou za ODA/KDU-ČSL, po šesti letech mandát obhájila. Pracovala ve výboru Senátu pro životní prostředí, tématu se věnovala i jako zastupitelka kraje za Čtyřkoalici. V roce 2007 ji poslanci zvolili zástupkyní Veřejného ochránce práv. Důvěru pro pozici senátorky (KDU-ČSL/SZ) a do krajského zastupitelstva (Koalice pro OK) získala v letech 2014 a 2016. Od roku 2017 je členkou KDU-ČSL, dva roky je místopředsedkyní krajské organizace.    

14 - Ing. IVO ČEČMAN

Přeji si, aby byl náš kraj řízen férově a kompetentně. Rovné příležitosti a dostupné služby musejí být na Hané i na Jesenicku. Pojďme to spolu dokázat!

Po základní škole v rodném Dubu nad Moravou absolvoval strojní průmyslovku v Olomouci a následně vystudoval VUT v Brně. Poté pracoval deset let v Olomouci jako projektant sklářských pecí ve společnosti PKI-Sklopece. Následně působil jako zástupce kastelána arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži, kde měl mimo jiné na starosti i investice a spolupodílel se na rozsáhlé rekonstrukci Květné zahrady a zámku financované z evropských peněz. Od roku 2006 působí nepřetržitě v dubském zastupitelstvu, kde prošel funkcí zastupitele, místostarosty a roku 2014 byl zvolen starostou. S manželkou se starají o tři děti. Ve volném čase se věnuje především poznávání turistických krás Česka, cyklistice a pomáhá s péčí o dubský poutní kostel.

15 - Bc. TOMÁŠ ŠULÁK

Budu prosazovat rovnoprávnost a partnerství venkova s městy na všech úrovních, obnovu krajiny a návrat stromořadí, zeleně a rybníků mezi poli, omezení byrokracie a elektronickou veřejnou správu.

Po studiích politologie a historie na Univerzitě Palackého v Olomouci pracoval v Českém rozhlase a deset let v MF DNES. Od roku 2005 spoluzakládal místní akční skupiny (MAS) a tvořil jejich strategické plány: Partnerství Moštěnka, Moravská cesta (Litovelsko), Region Poodří, Moravský kras, Podhostýnsko, Vizovicko a Slušovicko, Moravská brána (Lipensko). Řídil projekty spolupráce MAS (Kroje našich krajů, Příběhy našich kronik a další). Od roku 2010 je starostou Veselíčka na Přerovsku, souběžně vedl mikroregion Lipensko, dobrovolný svazek obcí a MAS Moravská brána. Sedm let vydával celostátní elektronický zpravodaj pro Spolek pro obnovu venkova a Národní síť MAS. Od roku 2017 je předsedou krajského Sdružení místních samospráv. Má rád přírodu, hudbu, folklor, pořádal festivaly. Má pět synů.

STÁHNOUT KOMPLETNÍ SEZNAM KANDIDÁTŮ

Náš program

SPOLEHLIVÍ V TĚŽKÉ DOBĚ

VOLEBNÍ PROGRAM

Vytáhneme kraj, kam patří. Za čtyři roky postoupíme o tři příčky výš v seznamu všech krajů. Využijeme naplno jeho síly a z jeho bohatství budou mít užitek všichni. Naplno se pustíme do boje se suchem. A dáme mladým lidem důvody tu zůstat. I těm, kdo žijí v geograficky znevýhodněných regionech. Nikoho nenecháme na suchu.

EKONOMIKA

VYTÁHNEME KRAJ, KAM PATŘÍ.

 1. Olomouc – Přerov – Prostějov: silné trojměstí jako inovativní tahoun kraje
 2. Vyrovnáme příjmy, zvýšíme zaměstnanost a podpoříme geograficky znevýhodněné regiony
 3. Za čtyři roky postoupíme o tři příčky výš na seznamu krajů!

BUDOUCNOST

DÁME MLADÝM POŘÁDNÉ DŮVODY TU ZŮSTAT

 1. Z Jeseníka do Olomouce za hodinu – železniční tunel pod Červenohorským sedlem, urychlené dostavění D35
 2. Ze základních škol si půjdou žáci vyzkoušet týdenní praxi na střední školu - tzv. „Švýcarský model“
 3. Kreativní ekonomika a hanácké Silicon Valley – high-tech ekonomika ve spojení s Univerzitou Palackého

ZDRAVOTNICTVÍ A SENIOŘI

NEZRADÍME TY, KDO PEČUJÍ O DRUHÉ

 1. Přispějeme obcím na zubaře a obvodního lékaře
 2. Hodinový vnuk – nastaví televizi, pomůže s počítačem, přimontuje poličku
 3. Linka podpory pro seniory - reálná pomoc pro každého seniora

SUCHO

PODPOŘÍME KAŽDÉHO, KDO POMŮŽE SE SUCHEM

 1. Krajský fond na pomoc obcím pro obnovu mokřadů
  • zřídíme krajského koordinátora na pomoc obcím
  • poskytneme dotace obcím na vykoupení pozemků, na kterých zřídí mokřad, tůně, rybník a zasakovací pásy
 2. Vrátíme stromořadí a vysadíme 3 x 10 000 stromů
  • dotace hospodářům na 10 000 stromů v remízkách a alejích
  • 10 000 stromů vysadí kraj podél silnic
  • dotace obcím na vysazení 10 000 stromů podél cest
 3. Vídeňská modrozelená infrastruktura ve městech
  • budeme dešťovou vodu využívat jako zdroj, solární panely z grantů EU jako zdroj elektřiny pro budovy obecní i soukromé
Pro média
Připojte se

ROZŠIŘTE ŘADY DOBROVOLNÍKŮ NAŠÍ KAMPANĚ

 • Chcete se podílet na změně výrazněji než vhozením hlasovacího lístku pro Spojence?
 • Stačí vyplnit kontaktní formulář a my se s vámi dohodneme, jak byste mohli dělat to, co vás baví nejvíc.
 • Může jít o pomoc s roznosem letáků, působení v on-line podobě kampaně a nebo zapojení se do její kontaktní části.
 • Jakékoli spolupráce si ceníme, jako koalice čtyř stran známe její hodnotu.
Chci se zapojit!Kalendář


MĚSÍC
Kontakty

KONTAKTUJTE NÁS

Odeslat zprávu

KŘÍŽOVKA

Vyluštěné znění tajenky z křížovky v Listech Spojenců vkládejte zde.

VLOŽIT ODPOVĚĎ


INFORMACE PRO DÁRCE

Číslo výdajového transparentního účtu: 2401798569/2010
Číslo transparentního účtu pro příjem darů: 2501710691/2010

QR platba:
QR pro platbu

Údaje k příspěvkům na transparentní účet: specifický symbol 751, do zprávy pro příjemce uveďte „dar pro Olomoucký kraj“, pro částky nad 1.000,- Kč musí být vystavena darovací smlouva, prosím kontaktujte v této věci krajskou kancelář KDU-ČSL (kt.olomoucky@kdu.cz; tel 724 285 157)

Děkujeme všem sponzorům a dárcům!


TISKOVÁ MLUVČÍ

Mgr. Kateřina Kováříková
+420 606 709 868
volebnikancelar@spojenciok.cz