Relaxační zóna do parku u Tančírny v Račím údolí

Tančírna je sudetská secesní památka, jeden ze 7 divů Olomouckého kraje, srdce Rychlebských hor. Citlivá rekonstrukce v roce 2015 z místa vytvořila jeden z nejnavštěvovanějších cílů Javornicka. Tančírna nyní potřebuje úpravu okolního parčíku. Navrhujeme zde umístit houpací sítě, které zpříjemní návštěvníkům pobyt v okolí a vytvoří tak u budovy odpočinkovou zónu pro děti i dospělé.

Náklady: 100 tisíc Kč
Realizace: ihned po nákupu 10 kusů hamak